Port Facility Security Plan (PFSP)

In december 2002 is in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) een internationale standaard ontwikkeld voor een betere beveiliging van zeeschepen en havenfaciliteiten: de ISPS Code. De beveiligingsmaatregelen zijn overgenomen in een Europese verordening, die op 1 juli 2004 in werking is getreden.
Met Royaal Security Services als partner haalt u expertise in huis.
Onze Port Facility Security Officer (PFSO) ondersteunt onze klanten bij het opstellen van het havenbeveiligingsplan (PFSP), de verplichte audits en bijbehorende risicoanalyses.
Denk hierbij aan:
Interventieteam Nederland

|

Referenties

Franklin Offshore