Brandwacht voor een veilige werkomgeving

Royaal Brandwachten Services levert gekwalificeerde specialistische Brandwachten die zorg dragen voor de (dagelijkse) brandveiligheid, brandpreventie en werkveiligheid van uw medewerkers en organisatie.

Onze Brandwachten houden toezicht op personen die hoog risico c.q. heetwerk werkzaamheden uitvoeren en nemen maatregelen en ter voorkoming van brand en calamiteiten op plaatsen waar door werkzaamheden risico’s voor personen en/of installaties en bedrijven kunnen ontstaan.

|

(brand)veiligheid

Bent u voorbereid op onveilige situaties binnen of rondom uw bedrijf? 

Bij onderhoudswerkzaamheden of productieproces in de zware industrie, petrochemische industrie, scheepvaartindustrie en offshore-industrie is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat brandwachten paraat staan. In het geval van brandgevaarlijke situaties of andere risicovolle situaties op uw werkterrein waar ‘heetwerk’ werkzaamheden worden uitgevoerd zijn brandwachten onmisbaar.

Veiligheid

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij ons draait het eerste plaats om een flexibele relatie tussen opdrachtgever en uitvoerder. Dat is de basis voor een stabiele relatie als het om veiligheid draait.

Pro actief

Voorts houden onze pro actieve Brandwachten toezicht op de algemene (brand)veiligheid en spreken zij medewerkers aan bij overtreden van de voorgeschreven maatregelen.

Adequaat

In geval van een incident treden zij adequaat op en worden omstanders en hulpverlenende instanties bijvoorbeeld bedrijfsveiligheidsdienst, (bedrijfs)brandweer, ambulance gealarmeerd.

Bijgeschoold

Onze Brandwachten worden regelmatig op hun vakgebied bijgeschoold. Dit betekent dat zij naast hun werkervaring aantoonbaar deskundig zijn en hun kennis dus actueel houden in deze dynamische tak van (brand)veiligheid.

Gasmetingen

Ze zijn daarnaast in staat om gasmetingen uit te voeren (EX OX TOX). De metingen en beoordelingen zijn de basis voor het uitbrengen van veiligheidsadvies en het kunnen vrijgegeven van een werkplek.

Bewustmaking

Door bewustmaking, advies en professioneel toezicht op het gebied van brand- en werkveiligheid kunnen risico’s worden verkleind en ongevallen worden voorkomen.

|

Veiligheidskundigen Royaal Group Nederland

Onveilige situaties

Uw werknemers lopen op deze werklocaties risico’s op onveilige situaties. De brandwachten van Royaal Brandwachten Services houden zich bezig met activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en controleren van gevaarlijke situaties op risicovolle plaatsen waar gewerkt wordt door uw werknemers.
Brandwachten van Royaal Brandwachten Services voor uw bedrijf, voor veiligheid en brandpreventie! Veiligheid. Daar gaan we samen voor! U ook?

|

Waarom brandwachten van Royaal Brandwachten Services?

De veiligheid van uw medewerkers en uw organisatie gaat boven alles! Onze brandwachten zijn ervaren en vakbekwaam, we zijn 24/7 bereikbaar en hechten veel waarde aan een goede relatie met u als opdrachtgever.
De brandwachten zijn buiten de petrochemie en scheepsvaartinsdustrie ook actief in de sectoren: bouw, onderwijs, zorg, detailhandel, logistiek, overheid, toerisme en recreatie en zakelijke dienstverlening.

|

Bent u een bedrijf die werkzaamheden verricht in brandgevaarlijke situaties of risicovolle situaties? Kies dan voor veiligheid van uw werknemers en zorg dat gevaarlijke situaties gereduceerd worden! Neem contact op met Royaal Brandwachten Services.

Referenties

Franklin Offshore