Opleidingen en trainingen

De diverse opleidingen en trainingen die Royaal Group aanbiedt zijn gericht op veiligheid in de ruimste zin van het woord. Flexibiliteit, kwaliteit en vakkundigheid zijn de belangrijkste pijlers en afgestemd op de wensen en behoeften van de opdrachtgever.

We geven onderstaande opleidingen en trainingen op locatie in Hansweert
(Zeeland) en Rotterdam:

Opleiding beveiliger 2

De opleiding bestaat uit het behalen van een erkend Diploma op MBO niveau 2. De examinering bestaat uit 2 theorie-examens en een praktijkexamen (3 onderdelen). Wij zijneen erkend leerbedrijf en bieden van begin tot eind een erkende vakopleiding aan, van theorie- en praktijkgedeelte tot en met het examen.

Opleidingsduur:

maximaal 12 maanden (werken en leren)

Havenbeveiliger (ISPS)

Beveiligers die ingeschakeld worden voor beveiliging van haventerreinen, kunnen bij ons de opleiding (module) Havenbeveiliging volgen. In dit kader is de cursus Havenbeveiliger ontwikkeld en voor iedere beveiliger die in een havenfaciliteit vallende onder de ISPS code, zijn werkzaamheden verricht of gaat verrichtten een verplichtte aanvulling op de reeds behaalde beveiligingsdiploma(’s). De onderdelen welke vallen binnen de eindtermen van de opleiding Havenbeveiliger worden in deze cursus peronderwerp behandeld.

Opleidingsduur:

1 week thuisstudie en 1 dag klassikaal studie en aansluitend examen

Port Facility Security
Officer (PFSO)

Bent u als leidinggevende in de sector maritieme transport en logistiek belast met de uitvoering van havenbeveiliging en scheepsbeveiliging conform de ISPS-Code? Of bentu reeds PFSO maar wenst u een heropfrissing van de bestaande wetgeving en technieken? Wij verzorgen de opleiding tot PFSO, waarin u leert over de ISPS-code en aanverwante wetgeving, verantwoordelijkheden en functies van andere veiligheidsorganisaties, veiligheidsmaatregelen voor schip en havenfaciliteit en beoordeling veiligheid havenfaciliteit. De Port Facility Security Officer (PFSO) speelt hierin een cruciale rol.

Opleidingsduur:

1 week thuisstudie en 2 dagen klassikaal studie en aansluitend examen

BHV-basis

In deze basiscursus worden onderwerpen behandeld als blussen van een beginnende brand, ontruimen, communicatie, eerste hulp en AED reanimatie training. De training is hoofdzakelijk gericht op theorie, aangevuld met bijbehorende praktijkonderdelen.

Opleidingsduur:

1 week thuisstudie en 2 dagen klassikaal studie en aansluitend examen

EHBO

U leert EHBO toepassen aan de hand van praktische scenario’s, hoe u een slachtoffer in veiligheid kunt brengen en hoe u de toestand van het slachtoffer kunt beoordelen. U leert reanimeren met en zonder AED (Automatische Externe Defibrillator), hoe u een huidwond, bloeding of brandwond moet behandelen en na de cursus weet u wat u moet doen in geval van bewusteloosheid, bij letsel aan botten, spieren en gewrichten, een verslikking en bij hoofd- en wervelletsel. U leert de eerste signalen herkennen zodat u sneller zult reageren bij hart en vaat problemen zodat de kans op herstel vele malen groter zal zijn.

Opleidingsduur:

1 week thuisstudie en 2 dagen klassikaal studie en aansluitend examen


Training Omgaan meet agressie

Deze training sluit aan bij iedereen die in de dagelijkse praktijk beter wil leren omgaan met agressie. U leert u op effectieve wijze omgaan met agressie, waarbij u oefent met een acteur. Daarnaast leer u hoe u grip krijgt op lastige situaties waarin spanning en emoties hoog oplopen. Uitgaande van u huidige kracht leer u hoe u adequaat en respectvol kunt omgaan met agressieve personen en situaties. Doordat u u bewust bent van uzelf en u effect op anderen, zul u professioneler en met meer zekerheid handelen.

Opleidingsduur:

1 dag klassikaal studie

ISPS-code Awareness Training

Het doel van deze training is om uw medewerkers te informeren over de betekenis van de ISPS-code algemeen, deze beoogt o.a. een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken, Havenbeveiliging algemeen en waarom dit geldt op de terminal en wat is relevant tijdens in de dagelijkse praktijk?

Opleidingsduur:

1 dagdeel klassikaal